CONTACT: conferinte@rau.ro

Universitatea Româno-Americană, INSOL EUROPE, Universitatea Nicolae Titulescu organizează Conferința Națională


REFORMELE NOULUI REGULAMENT EUROPEAN PRIVIND PROCEDURILE DE INSOLVENȚĂ


27 aprilie 2017, Universitatea Româno-Americană

Insolventa

Subiecte din actualitatea insolvenței.

Speakeri

Reputați practicieni și universitari.

Noutăți

Noutăți în premieră.

Dezbateri

Interactivitate.REFORMELE NOULUI REGULAMENT EUROPEAN PRIVIND PROCEDURILE DE INSOLVENȚĂ


27 aprilie 2017, Universitatea Româno-Americană


Conferinţa va fi inclusă în programul de pregătire şi perfecţionare continuă a avocaţilor. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinţei, în baza criteriilor de evaluare INPPA.

Acreditare INPPI: 4 puncte de pregătire profesională


Sub generosul patronaj al celui mai prestigios organism profesional european din domeniul insolvenței, INSOL EUROPE, conferința vă invită să participați la un eveniment deosebit de analiză și dezbatere a unor subiecte extrem de actuale din materia insolvenței interne și transfrontaliere în compania unor reputați specialiști ai dreptului insolvenței: profesori universitari, magistrați, avocați, practicieni în insolvență, reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Oficiului Național al Registrului Comerțului din România.

Temele abordate vor analiza reforma noului regulament european și vor avea în vedere mai ales aspecte concrete ale problematicilor generate de incidența insolvenței transfrontaliere în/cu mediul de afaceri românesc din România și din străinătate, și modalitatea în care dispozițiile noului regulament european contribuie la soluționarea acestora.

Vor fi discutate subiecte de mare actualitate pentru materia insolvenței, precum:
  • problematica aplicarii Regulamentului UE 2015/848 insolvenței persoanelor fizice
  • insolvența societăților de grup prin analize de drept comparat și examen jurisprudențial
  • forum shopping
  • salvarea întreprinderilor de la faliment
  • analiza propunerii de Directivă privind restructurarea preventivă, a doua şansă şi eficientizarea procedurilor de restructurare preventivă, remitere de datorie si insolvenţă
  • examen jurisprudențial al procedurilor de insolvență transfrontalieră cu debitori întreprinzători români.

Conferința este susținută de parteneri instituționali de prestigiu: Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, Baroul Ilfov.

Totodată, Conferința se bucură de sprijinul: British Romanian Chamber of Commerce, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, Societatea Profesională Notarială Aequitas, Tuleașcă Lawyers, Casa de Insolvență Transilvania.

Universitatea Româno-Americană mulțumește partenerilor săi pentru că au acceptat să susțină acest eveniment.


PROGRAMUL CONFERINȚEI


9:00 – 9:20 Coffee and registration

9:20 – 11:15

Deschidere
Cuvîntul Rectorului - Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, Rectorul Universității Româno-Americane
Cuvîntul președintelui comitetului de organizare – Conf. univ. av. dr. Luminița Tuleașcă

Alocuțiune: Niculae Bălan, președinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, partener BDO.
Alocuțiune: Radu Lotrean, Primvicepreședinte INSOL EUROPE (președinte INSOL EUROPE din octombrie 2017), co-fondator CITR.

Panelul 1 – Moderator: Conf. univ. av. dr. Luminița Tuleașcă

Radu Lotrean, Primvicepreședinte INSOL EUROPE (președinte INSOL EUROPE din octombrie 2017), co-fondator CITR, ”Privire de ansamblu asupra fenomenului insolventei la nivel european”.
Prof. univ. av. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, ”Insolvența grupului de societăți în legea română”.
Dr. Nicoleta Țăndăreanu, judecător Înalta Curte de Casație și Justiție, ”Aspecte privind insolvența membrilor unui grup de societăți în lumina Regulamentului UE nr. 2015/848”.

11:15 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 13:15- Panel 2 – Moderator: Lector univ. dr. Sergiu Golub

Valentina Burdescu, director general Oficiul Național al Registrului Comerțului, ”Buletinul Procedurilor de Insolvență din perspectiva Regulamentului (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență și a Propunerii de Directiva privind restructurarea preventivă, a doua şansă şi eficientizarea procedurilor de restructurare preventivă, remitere de datorie si insolvenţă”.
Dr. Marcela Comșa, judecător delegat la Ministerul Justiției, ”Regulamentul UE 2015/848 – Domeniu de aplicare”.
Drd. Nicoleta Mirela Nastasie, judecător Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, “Rolul judecătorului român în implementarea Noului Regulament European privind procedurile de insolvenţă”.
Dr. Gabriela Fierbințeanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, Oficiul Național al Registrului Comerțului,” Centrul intereselor principale - percepția privind locul în care debitorul își administrează interesele”.

13:15 – 14:00 Pauză de prînz

14:00 – 15:45 Panelul 3 - Moderatori: Conf. univ. av. dr. Vasile Nemeș, Dr. Gabriela Fierbințeanu

Lector univ. av. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, ”De la forum shopping la turism judiciar intern. Radiografia unui fals concept”.
Av. Stan Tîrnoveanu, avocat partener Zamfirescu, Racoți and Partners, ”Considerații privind procedura secundara și procedura principală de insolvență, recunoașterea unei proceduri de insolvență deschisă în alt stat”.
Lector univ. dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București, ”Societățile de grup în procedura insolvenței din perspectiva legislației naționale și europene”.
Claudia Coca Roșianu, consilier juridic Ministerul Justiției, ”Propunerea de Directiva privind restructurarea preventivă, a doua şansă şi eficientizarea procedurilor de restructurare preventivă, remitere de datorie si insolvenţă”.


15:45 – 16:00 - Pauză de cafea

16:00– 17:45 Panelul 4 - Moderator: Lector univ. dr. Manole Popa

Dr. Raul Felix Hodoș, Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureş, “Impactul Regulamentului UE 2015/848 asupra aspectelor reglementate de legea română relative la numirea și exercitarea funcției de către administratorii procedurilor de insolvență”.
Drd. Mirela Iovu, vicepreședinte CEC Bank, <“Cultura salvării” în dreptul comparat sau salvarea întreprinderilor de la faliment, între deziderat și realitate”>.
Conf. univ. av. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, Managing Partner Tuleașcă Lawyers, "Examen jurisprudențial al procedurilor de insolvență transfrontalieră cu debitori întreprinzători români".
Av. Conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, ”Operatiuni si proceduri excluse de la competenta instantei statului de deschidere”.

Oferim tuturor participanților posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenţi, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinţei. Data-limită până la care puteţi trimite întrebările dumneavoastră este 20 aprilie 2017 la adresa de e-mail conferinte@rau.ro

Înscrieri

Perioada de înscrieri: 3 martie – 23 aprilie 2017.
În urmă cererilor perioada de înscrieri se prelungește până pe 25 aprilie.

Taxa de participare este de 200 de lei** şi include:
- Mapa evenimentului şi diploma de participare;
- Pauzele de cafea.
Pentru masa de prînz participanții la conferință au la dispoziție, contra-cost, restaurantul cantină al Universității Româno-Americane.

REDUCERI:
– Pentru studenţi, masteranzi sau doctoranzi, precum şi pentru stagiarii profesiilor juridice, reducerea este de 25% (taxa devenind 150 de lei/pers).
– Pentru 2 participanţi din cadrul aceleiaşi firme se oferă o reducere de 10% din preţul pachetului ales (taxa devenind 180 de lei/pers).
– Pentru 3 sau mai mulţi participanţi din cadrul aceleiaşi firme se oferă o reducere de 15% din preţul pachetului ales (taxa devenind 170 de lei/pers).
* Reducerile nu se cumulează.
** Toate preţurile conţin TVA.

Înscrierea se face prin email, prin completarea formularului electronic (completarea câmpurilor se face în format electronic excepție făcând semnătura): click aici și transmiterea lui pe adresa de email: conferinte@rau.ro.

Veți efectua plata taxei de înregistrare și veți expedia dovada achitării taxei prin email la conferinte@rau.ro.
Taxa de participare se plătește în contul bancar: RO75BRDE410SV98563894100 deschis la BRD – GSG, Agenția Universitatea Româno-Americană, beneficiar Universitatea Româno-Americană, București, B-dul Expoziției nr. 1B, CUI: 9081408, cu mențiunea ”TAXA CONFERINTA INSOLVENTA 2017”.

Dupa evidențierea plății taxei de inregistrare, veți fi înregistrat și veți primi prin email factura fiscală electronică.

Factura originală o puteți ridica în timpul conferinței de la biroul special amenajat, iar ulterior conferinței de la serviciul financiar, et. 4 – sediul Universității Româno-Americane.

IMPORTANT: Înscrierea va fi confirmată doar după primirea dovezii de plată. În cazul netrimiterii dovezii de plată, accesul în sala de conferinţă va fi restricţionat.

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferinţă, pot solicita returnarea banilor până cel târziu joi, 20 aprilie 2017. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulţumim pentru înţelegere.

Contact
conferinte@rau.ro
Av. Alina Turcu,
Tel. 0723 506 248

COMITETUL DE ORGANIZARE: Conf. univ. av. dr. Luminița Tuleașcă (project manager), Radu Lotrean, Vice-Președinte INSOL EUROPE, partener fondator CITR; Conf. univ. av. dr. Vasile Nemeș, Lector univ. av. Dr. Sergiu Golub, Lector univ. dr. Manole Popa, dr. Gabriela Fierbințeanu, Alina Turcu, Diana Harrocks, Silvia Tăbușcă(Martiș), Prof. Paul Omar - Sheffield Hallam University (UK), Ana Elena Iunker, Laurențiu Giurgiu, Naila Păsculescu.


COMITETUL ȘTIINȚIFIC: Prof. Paul Omar, prof. univ. dr. Mihai Șandru, Prof. univ. av. dr. Gheorghe Piperea, Dr. Nicoleta Țăndăreanu.

Universitatea Româno-Americană

Universitatea Romano-Americana a fost infiintata in anul 1991, avand drept scop promovarea valorilor educationale ale invatamantului superior american pe fondul bogatelor traditii ale invatamantului romanesc.
Universitatea Romano-Americana are misiunea de a asigura si dezvolta resursele si instrumentele necesare derularii proceselor de educatie si de cercetare stiintifica, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurarii competitivitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior si al Cercetarii Stiintifice (definit prin Declaratiile de la Bologna, Copenhaga si Lisabona si promovat prin complexul legislativ privind Strategia Nationala pentru Invatamantul Superior din Romania).
Misiunea si obiectivele asumate individualizeaza Universitatea in sistemul national de invatamant superior romanesc prin claritate, distinctie si specificitate. Strategia generala a Universitatii Romano-Americane are in vedere integrarea organica in arhitectura spatiului educational european si internationalizarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica.


Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a fost infiintata ca parte componenta a Universitatii Româno-Americane in anul 1991, fiind acreditata prin Legea nr. 274/15 mai 2002.
Facultatea de Drept asigura formarea de specialisti în stiinte juridice cu inalta pregatire profesionala, corespunzator standardelor stabilite in cadrul Procesului de la Bologna si tendintelor de dezvoltare a societatii romanesti in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.
Facultatea asigura pregătirea generala si aprofundarea cunostintelor studentilor si masteranzilor, in domeniul „Drept”. Facultatea de Drept abordeaza problematica juridica in continuă reformă legislativa, in vederea infaptuirii justitiei pe principiile statului de drept.

Contact

Universitatea Româno-Americană

Adresa: Bd. Expoziției, 1B

E-mail: conferinte@rau.ro